interiörer

Omdisponering av utrymmen
Utformning i nära samarbete med brukare.
Specialutformning där det tar tillvara platsens
förutsättningar och ger något extra.

Möbler och fast inredning
Design som passar till platsen i enkelt utförande.