speciella projekt

Kolonistuga. 1:a pris i arkitekttävling inför
Bo -86 i Malmö


HANDEN som kunskapens verktyg 1979


TORNET 1984


Måleriprojekt 1991


Spelet om dockan – BRON 1981


BILDEN Måleriprojekt med mellanstadieklasser.
Rapport utgiven på eget förlag 1986


Compact living 2010

Kultur i skolan
Konstnärligt och praktiskt arbete med barn i
skolmiljö 1979 till 1983 i projekt tillsammans
med Malmö Parkteater och Bygg A.