om- och tillbyggnad

Skissförslag och byggnadslov
Framförallt privatpersoner har lättare för att
välja och fatta beslut om kostnaderna finns
med. Därför gör jag gärna kalkyl även på det
här stadiet; en kalkylskiss

Arbetshandlingar
Beskrivningar och måttsatta ritningar efter
behov. Från handledning för självbyggeri till
fullständiga dokument för upphandling

Byggledning och hantverk
I många av mina uppdrag har jag genom åren
också gjort byggledning och själv utfört
hantverksarbete i de flesta material. Numera
åtar jag mig inte hantverksarbete, men
erfarenheten är en tillgång för mig som arkitekt,
och för dig som kund.