Olof Ribbing


ARKITEKTUR & HANTVERK

olof.ribbing(at)gmail.com
0708-18 15 12
040-18 15 02
Sandbackeg. 23, 212 21 Malmö

Ribbing Ritbyrå Enskild firma sedan 1990

Arkitekt- & byggnadsfirma Bygg-A 1976-1989
med arkitekterna Ulf Ernfors och Bengt Jacobson

Arkitektexamen från Chalmers 1971